Presentations and invited talks

Most recent & forthcoming

 • Rasi, P., Moilanen, I., & Keskitalo, P. (2017). Arctic pedagogy and focus in the North: Supporting new teacherhood and digital literacies in the digital age. The Sámi Education Conference – Reshaping Approaches to Indigenous Education, May 30 – June 1, 2017, Diehtosiida, Kautokeino, Norway.
 • Rasi, P. (2017). Representations of older people as Internet users. Invited talk at Senior Citizens Domesticating ICTs Symposium as part of the Lund University’s 350th anniversary’s Digital Society Symposium, April 27-28, 2017, Lund, Sweden.
 • Rasi, P., & Vuojärvi H. (2016). Oppimisprosessin aikaisen äänipalautteen merkitys motivaatiolle ja oppimiselle: Tapaustutkimus yliopistojenvälisestä verkkokurssista. FERA Conference on Education , November 17-18, 2016, Turku, Finland.                      
 • Rasi, P., & Kilpeläinen, A. (2016). Ikäihmisen hyvä elämä ja internet Lapissa. Onnistumisen ilo – Ikähmiset ja teknologia seminaari, 23.9.2016, Rovaniemi. Järjestäjät: EHYT, Eläkeliitto, Apunen, RAY ja Lapin yliopisto.
 • Rasi, P., & Kilpeläinen, A. (2016). Older people’s use and learning of new media: A case study on remote rural villages in Finnish Lapland.  2nd International Conference on Human Aspects on IT for the Aged Population, held jointly with HCI International 2016, July 17-22, Toronto, Canada.
 • Rasi, P., & Hyvönen, P. (2016).How to support senior citizens’ media literacies: A review of existing research literature. Poster presentation at the ICLS 2016 – 12th International Conference of the Learning Sciences, June 20-24, Singapore.
 • Maasilta, M., Rasi, P., & Ruokamo, H. (2016). Kohti kulttuurisesti inklusiivista ja tiederajat ylittävää mediakasvatuksen opetussuunnitelmaa. The Finnish Conference for Media and Communication Research , April 8-9, 2016, Helsinki, Finland.
 • Rasi, P., Vuojärvi, H., & Hyvönen, P. (2016). Katsaus aikuisten ja ikääntyneiden mediataitoihin sekä niiden edistämiseen [A review of adults’ and older people’s media literacies and their promotion]. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 2016 [The Finnish Society for Research on Adult Education Conference], February 18-19, 2016, Jyväskylä, Finland.
 • Rasi, P., & Vuojärvi, H. (2015). Multimodaaliset palautteenantokeinot verkko-opetuksessa ja sulautuvassa opetuksessa [Providing multimodal feedback in online learning and blended learning]. Kasvatustieteen päivät 2015 [Finnish Educational Research Days], November 19-20, 2015, Vaasa, Finland.
 • Ruokamo, H., & Rasi, P. (2015). Current research on media education: From school children to senior citizens. Keynote lecture given at the Rethinking Media Education Conference, October 22, 2015, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy.
 • Rasi, P., & Vuojärvi, H. (2015). Discussion chair on the topic of  “Targets of Media Education Research” at the Media Education Researcher Meeting, October 4-5, 2015, Helsinki. Organizer:  National Audiovisual Institute’s Department for Media Education and Audiovisual Media (MEKU).
 • Rasi, P., & Kilpeläinen, A. (2015). Digital competences and agency of older people living in rural villages of Finnish Lapland. MEC 2015 Conference,  June 15-18, 2015, Salla, Finland.
 • Kilpeläinen, A., & Rasi, P. (2015). Sivukylien ikääntyneiden digitaidot toimijuuden modaliteettien valossa – kehyksenä teknologisoituvan yhteiskunnan normit. Maaseutu markkinoilla – maaseutututkijatapaaminen 2015, 27. –8.2015, Säkylä, Finland.
 • Rasi, P. (2015). Panel chair on the topic of inclusive education at the International research & practice conference “School for All: Diverse and Equal”, February 12-13, 2015, Arkhangelsk, Russia.