Main page

pienialaosa_1-20161221-_mg_1587Päivi Rasi
Associate Professor
(Education)
Title of Docent (Media Education)

University of Lapland, Faculty of Education,
Centre for Media Pedagogy
FINLAND

paivi.rasi at ulapland.fi

Chairperson, Finnish Society on Media Education
*

I am an Associate Professor of Education, especially collaborative learning and learning environments, at the University of Lapland, Finland.  In this website, you will find information about my research and teaching. My research interests include:

  • Video, ICTs and digital media in teaching and learning
  • Online learning, e-learning, mobile learning, blended learning
  • Higher education pedagogy, especially problem-based learning (PBL)
  • Older people’s digital competence, Internet use and nonuse
  • Media literacy, digital competence

Latest publication:

Vuojärvi, Hanna & Rasi, Päivi (2018). Äänipalautetta opiskelijoille oppimisprosessin aikana. In A. Arkko-Saukkonen & K. Saloniemi (Eds.), Innostusta verkkotyöskentelyyn (pp. 68-71). Lapin Ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja C, Oppimateriaalit 2/2018. Rovaniemi: Lapin Ammattikorkeakoulu.

Advertisements